Visoka medicinska škola strukovnih
studija medicinska-skola-cuprija u Ćupriji

Adresa: Lole Ribara 1/2, Ćuprija
Telefon: 035/ 401-140
Website: www.vmscuprija.edu.rs
E-mail: vmscuprija@gmail.com

Škola je osnovana 1998. godine i u početku nastava se odvijala kroz tri smera, u svega tri učionice i jednim amfitetarom. Danas, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji u svom vlasništvu ima 6300 m2 prostora. Škola sarađuje sa drugim visokoškolskim ustanovama kao i institucijama iz oblasti medicine. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom konvencijom.


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovna medicinska sestra
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra – babica
 • Strukovni kozmetičar estetičar
 • Strukovni farmaceutski tehničar

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Strukovna medicinska sestra – specijalista

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

U prvu godinu studija mogu da konkruišu studenti koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

 • Strukovni fizioterapeut – Srednja medicinska škola, gimnazija ili srednja veterinarska škola – polaže se prijemni ispit iz fizike i biologije.
 • Strukovni kozmetičar estetičar – Srednja hemijska škola, srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola, gimnazija i srednja farmaceutska škola – polaže se prijemni ispit iz hemije i biologije.
 • Strukovna medicinska sestra – Srednja medicinska škola – polaže se prijemni ispit iz biologije i zdravstvene nege.
 • Strukovna medicinska sestra-babica – Srednja medicinska škola – polaže se prijemni ispit iz biologije.
 • Strukovni farmaceutski tehničar – Srednja farmaceutska škola, gimnazija,srednja medicinska škola, srednja kozmetičarska škola – polaže se prijemni ispit iz hemije i biologije.

KONKURS 2013/2014

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT
25
55
80
STRUKOVNI KOZMETIČAR – ESTETIČAR 4
26
30
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA
51
109
160
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
5
19
24
STRUKOVNI FARMACEUTSKI TEHNIČAR
5
19
24
UKUPNO:
90
228 318

Za više informacija o upisu pogledati ovde.


*Napomena: Ukoliko mislite da neki od navedenih podataka nisu validni molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

 Professional Liability Insurance