Visoka poslovna škola strukovnih studija visoka poslovna cacak
u Čačku

Adresa: Gradski park br. 2, Čačak
Telefon: 032/ 311-351
Website: www.vpscacak.edu.rs
E-mail: info@vpscacak.edu.rs

Škola je osnovana 2005. godine sa ciljem da obrazuje visokostručni kadar u oblasti ekonomije, marketinga i finansija. Konstantno se teži ka poboljšanju nastave, inovacijama i promenama u cilju što lakšeg sticanja znanja i veština neophodnih u savremenom poslovanju. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Ekonomija i biznis (2 modula, 219 mesta)
    • Trgovina i marketing
    • Finansijski menadžment

 SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Poslovno upravljanje (55 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu se prijaviti svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 ili 4 godine.

Kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine polažu prijemni ispit iz predmeta Osnove eknomije i Informatika, a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 godine polažu i dodatna 2 ispita u toku prvog semestra, po programu škole.

Školarina iznosi 99.000 dinara.

Za više informacija o upisu pogledati ovde.


 *Napomena: Ukoliko mislite da neki od navedenih podataka nisu validni molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

 wow best leveling guide here . book of ra online spielen