Fakultet za strane jezikealfaaa
(Alfa Univerzitet)

Adresa: Palmira Toljatija 3, Novi Beograd
Telefon: 011/26 99 039
Website: www.fsj.edu.rs
E-mail: info@fsj.edu.rs

Fakultet za strane jezike je privatna visokoškolska ustanova osnovana 2005. godine. Studijski programi su pravljeni i koncipirani po najvišim evropskim i svetskim standardima, koji za cilj imaju da stvore kvalitatan visokoobrazovani kadar. Fakultet teži održavanju visokog nivoa kvaliteta nastave preko svojih profesionalnih predavača, iskusnog rukovodstva i savremene tehnologije. Takođe, fakultet studentima nudi i kvalitetnu praktičnu obuku, u okviru različitih jezičkih kompetencija.


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Anglistika (120 mesta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Anglistika – lingvistika (50 mesta)
  • Anglistika – književnost (50 mesta)

 PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Na upis u školsku 2013/2014 godinu mogu se upisati svi kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit za upis na Fakultet za strane jezike, sastoji se od testova koji za cilj imaju proveru znanja engleskog jezika i od testa opšte informisanosti

Za više informacija pogledati ovde.


*Napomena: Ukoliko mislite da neki od navedenih podataka nisu validni molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.